Bejelentés


Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.

Felvételi követelmény szolfézs és zeneelmélet tárgyból

 

 

Zongora Kötelező: egyszerű kétkezes darab a

Zongoraiskola I. kötetből

 

 

Írásbeli feladatok:

– hangközök felismerése hallás után

– hármashangzatok felismerése hallás után

– modális hangsorok felismerése hallás után

– előzőek felépítése adott hangra

– ritmus lejegyzése hallás után

– memoriter: rövid dallam lejegyzése fejből

– 8 ütemes kétszólamú klasszikus zenei idézet lejegyzése diktálás után

– új stílusú magyar népdal lejegyzése dallammal, szöveggel

– hangközlánc

 

Szóbeli feladatok:

– hangközök felismerése hallás után

– hármashangzatok felismerése hallás után

– modális hangsorok felismerése hallás után

– előzőek felépítése énekelve, adott hangra, szolmizálva, ABC-s névvel

– memoriter: rövid dallam visszaéneklése fejből, diktálás után

– elméleti ismeretek: hangnemek (előjegyzések), vezetőhangok, hangközök, hármashangzatok és fordításaik, modális hangsorok

– egyszerű dallam éneklése első látásra (blattolás)

– 10 magyar népdal éneklése fejből

– 10 műdal (Haydn, Mozart, Beethoven és további szerzők kompozíciói) éneklése fejből

– a 10 népdalról és 10 műdalról a felvételiző előre elkészített, olvasható listát nyújt be
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!